V prenovo procesov vpeljujemo inovacije

Kot procesni in poslovni analitiki ne verjamemo v obstoj ene same resnice in ene vseobsegajoče rešitve, saj je mogoče poslovni problem/priložnost videti iz več zornih kotov.

V vsakem zornem kotu se v vsakem lahko skriva delček rešitve. Zato si najprej prizadevamo razumeti poglede in stališča vsakega posameznega poslovnega udeleženca in jih nato skupaj v konstruktivnem dialogu usmerjati do sooblikovanja končne najboljše skupne rešitve. Zavedamo se, da je opazovano poslovno potrebo in iskanje rešitve zanjo treba smiselno postaviti v koncept celote.

Še posebej strateški poslovni analitiki moramo videti in izhajati iz široke slike (kar zahteva sistemsko mišljenje) in šele nato raziskovati poslovno potrebo v globino (kar zahteva analitično mišljenje). Ne analiziramo le obstoječega stanja, temveč pri iskanju rešitev vedno razmišljajo izven standardnega okvirja (t. i. »out of the box«), zato z lastnim zgledom spodbujamo kreativnost in inovativnost, nato pa pomagajo pri uvajanju potrebnih sprememb v poslovanju. Zavedamo se, da lahko kakovostna rešitev nastane samo s sodelovanjem vseh, ki se jih rešitev tiče. Zato ima vsakdo pravico povedati svoje mnenje in razložiti, kako bi njegov predlog prispeval k rešitvi.