Merimo uspešnost

Če smo vsi skupaj boljši, je tudi vsak posamezni del celote boljši.  Če pridobi vsak, pridobimo vsi. Zakaj sploh merimo uspešnost in zmogljivost delovanja procesov?

Zaradi izboljševanja! Če merjenje zanemarimo, so vse procesne analize in napori izboljševanja izguba časa. Izgubimo nadzor nad stvarmi, ki so resnično pomembne in posledično odločitve niso optimalne.

Proces procesnega upravljanja je potrebno stalno izboljševati. Zato potrebujemo redne ocene o uspešnosti uvedenih sprememb in dokaze o pozitivnih spremembah. S pomočjo pravilno postavljenih metrik, poslovne cilje postavimo v perspektivo. Tako razumemo procesne zmogljivosti, vemo, kaj lahko od procesa pričakujemo in posledično lahko določimo priložnosti za procesno izboljšavo.

Prizadevamo si za tako vrsto sodelovanja, kjer na koncu pridobijo vsi. Organizacijam pomagamo pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom, da zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoriščajo vire in nudijo boljšo podporo strankam. Usmerjeni smo v poslovne procese, kar pomeni osredotočanje in premišljevanje o aktivnostih, ki ustvarjajo vrednost za stranke, in ukinjanje nepotrebnega dela, ki nima dodane vrednosti.Vzpostavljamo upravljanje procesov in izvajamo optimizacijo poslovnih procesov, kar merimo s številom odpravljenih kritičnih točk procesov, z vrednostjo procesnih prihrankov, z več pravočasno izvedenimi projekti in s povečanjem dodane vrednosti za kupca.

 DODANO VREDNOST za vaše poslovne izzive lahko zagotovimo ker:

  • v središče postavljamo potrebe vaših strank v povezavi s potrebami vaše organizacije;
  • vidimo široko sliko s sistemskim pristopom in poenostavljanjem kompleksnosti poslovanja;
  • uporabljamo interdisciplinarna strokovna znanja klasičnega managementa, ekonomije, projektnega vodenja, moderiranja, IIBA poslovne analitike in (IT) tehnologij;
  • povezujemo različna poslovna področja in funkcije, saj se zavedamo pomena integriranosti poslovanja in potencialov sinergij;
  • gledamo in razmišljamo izven okvirov in spodbujamo kreativnost vse do poslovne realizacije idej;
  • vemo, da je potrebno ponuditi več od konkurentov;
  • ne odpravljamo le posledic težav, ampak odpravljamo vzroke težav, preprečujemo probleme v prihodnosti in zagotavljamo razvoj vaših zmogljivosti za hitro uresničitev poslovnih priložnosti;
  • znamo meriti stanje pred in učinke rezultatov po našem delu.