V procesih poiščemo kritične točke

Identifikacija kritičnih točk v procesih omogoča, da pridobimo objektivno sliko procesa in poiščemo tiste dejavnike v procesih, ki prestavljajo potencilane elemente za optimizacijo in izboljšavo.

Identifikacija in prioritizacija kritičnih točk poteka v obliki praktičnih delavnic, kjer udeležneci domenskega področja poiščejo, poimenujejo, rangirajo in uredijo kritične točke na procesni sliki. V nadaljnjih korakih z uporabo različnih metodologij, kot sta na primer LEAN in SixSigma za vsako kritično točko naredimo analizo primarnega vzroka.

Ta nam pove, zakaj je dejansko neka točka v procesu pomembna in kaj je lahko vzrok za težave in ne-optimalnost, ki jo imamo pri izvajanju procesov. Te ugotovitve in analizo nato uporabimo kot usnovo za optimizacijo procesov ter priložnost za izboljšanje uspešnosti in povečanje učinkovitosti ter dodane vrednosti za deležnike in stranke.