CREApro pridobila certifikat ISO 27001

CREApro je pridobila certifikat ISO 27001 (polni naziv ISO/IEC 27001:2013).

S pridobitvijo tega vodilnega certifikata na področju informacijske varnosti izkazujemo našo zavezo k stalnemu razvoju ter spremljanju ukrepov in postopkov za ohranitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij naših strank in lastnih informacij.

ISO 27001 je vodilni mednarodni standard na področju informacijske varnosti, ki opredeljuje sistem upravljanja z informacijsko varnostjo. Predpisala ga je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO). Namen standarda je vzpostavitev okvirja in opis načinov, s katerimi lahko podjetja ali organizacije uspešno vzpostavijo sistem upravljanja z informacijsko varnostjo. Podjetja, ki zagotavljajo informacijsko varnost po tem standardu, lahko pridobijo certifikat, ki ga po preverjanju skladnosti in certifikaciji izda neodvisen certifikacijski organ.

Z uvedbo standarda ISO 27001 v podjetje zmanjšamo tveganja, povezana z zaupnostjo, celovitostjo in razpoložljivostjo informacij, ki si jih lasti podjetje ali jih pridobi od svojih strank. Uvedba tega standarda lahko pomaga tudi pri usklajevanju z zakonskimi zahtevami glede zaščite občutljivih podatkov, informacijskih sistemov, osebnih podatkov ipd..

V poslovnem smislu lahko z uvedbo tega standarda zmanjšamo število dogodkov, ki so povezani z informacijsko varnostjo, in zmanjšamo možnosti okrnitve ugleda podjetja zaradi kršitve kateregakoli od treh dejavnikov, povezanih z varnostjo informacij: zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij.