MEGA izbrala CREApro za partnerstvo in distribucijo platforme MEGA HOPEX

MEGA International in CREApro sta sklenila partnersko sodelovanje pri distribuciji platforme MEGA HOPEX za podporo poslovanju in projektom IT transformacijie za Slovenijo in države jugovzhodne Evrope: Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Severno Makedonijo.

CREApro bo kot MEGA srebrni partner podjetjem v Sloveniji in na ostalih regijskih tržiščih omogočil podporo pri projektih IT transformacije in digitalizacije poslovanja ter uporabo platforme MEGA HOPEX in s tem povezanih storitev, ki kot vodilna na svetu prinaša popolno povezavo poslovnega dela, IT-ja, podatkov in varnostnih tveganj preko ene same tehnološke platforme, ki je je enostavno možno integrirati v digitalni ekosistem organizacije.

MEGA International je del perspektive "Enterprise Architecture" že od samega začetka. Družba je že 11. leto zapored uvrščena med vodilne v poročilu Gartner Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools!

MEGA podjetjem pomaga pridobiti učinkovit pregled nad poslovanjem, poslovnimi procesi, informacijami, IT-jem, podatki in tveganji. Programska oprema, platforma HOPEX ponuja en vir za izboljšanje procesov odločanja z odpravo silosne organizacije ter spodbujanjem sodelovanja na način da:

  • omogoča poslovno transformacijo z usklajevanjem strategije, ciljev, poslovnih zmožnosti, procesov in informacijske tehnologije vaše organizacije,
  • izdela pregleden arhitekturni načrt informacijske tehnologije (roadmap) ter načrt zmogljivosti z namenom, da se zagotovi prizadevanjem IT-ja da učinkovito podpre poslovne cilje vašega podjetja in 
  • razvije celostni pristop k obvladovanju tveganj, optimizaciji poslovanja in upravljanju podatkov.

Novice