Storitve

Izboljšanje poslovne učinkovitosti razumemo kot  strokovno področje, ki združuje in se osredotoča na štiri ključne elemente - ali stebre. Vsako podjetje bi moralo stremeti k temu, da jih izboljša.

Preglednost


Razumeti moramo, kako naši procesi dejansko delujejo in kako poslovati v skladu s tem spoznanjem.

Nadzor


Naše procese moramo stalno spremljati in upravljati, saj vsak proces ni najbolj primeren za končne stranke ali za naše poslovanje.

Uspešnost


Procese moramo radikalno izboljšati, v primeru, da ti morda sploh niso določeni, ali so predragi ali jih ni več mogoče nadzirati.

Inovacija


Procese moramo spremeniti na način, ki bo doprinesel k dodani vrednosti za stranke, zaposlene in lastnike. Razumeti moramo, da imajo naši procesi resnično vrednost za naše stranke, hkrati pa tudi za naše zaposlene in lastnike, in poslovati moramo v skladu s tem spoznanjem.

Za vsako področje obstaja predpisana metoda in vrsta orodij, ki jih v družbi CREA pro uporabljamo, da našim strankam pomagamo pri doseganju želenih rezultatov na določenem področju.

Naša naloga je, da z nepristranskim delom našim strankam posredujemo opredmetene koristi, pa naj bo to s procesom inovacije in oblikovanja, analizo toka vrednosti, oblikovanjem sistemov za merjenje procesov ali z uvajanjem tehnoloških rešitev za upravljanje poslovnih procesov (BPMS).