Identifikacija deležnikov

Po projektni definiciji je udeleženec projekta oseba ali organizacija, ki je ali aktivno udeležena v projektu ali je pod vplivom projekta. V praksi pa nastopijo težave. Udeleženci so dostikrat razumljeni le kot tisti zaposleni, ki (aktivno) sodelujejo pri izvedbi projekta oziroma so z odločbo ali sklepom vodstva imenovani na posamezen projekt. Tiste, ki so pod vplivom projekta ali imajo v povezavi s projektom kakšen interes, pa se dostikrat pozabi, oziroma se le-ti pojavijo s svojimi idejami in pričakovanji med samim izvajanjem projekta, kar prinaša seveda težave in zastoje na projektu.

poslovna analitika je vlogaPravilen pristop je v upoštevanju priporočil IIBA poslovne analitike, ki narekuje še v pred-projektni fazi  detekcijo vseh možnih deležnikov, ki bi lahko imeli svoj delež v predlaganem projektu, pri čemer ni nujno, da bodo v njem bili tudi kot izvajalci. Šele na podlagi analize njihovih pričakovanj in interesov, odgovornosti in zahtev, se poslovni analitik in sponzor projekta odločita kdo izmed njih bo v izvedbi in kdo bo le informiran. Vsekakor pa se identificirajo, ovrednotijo in zabeležijo ter pri snovanju rešitve upoštevajo (ali ne) vse njihove zahteve. Tako bo redkeje prihajalo do povečevanja obsega in proračuna projekta.

Kako vam lahko pomagamo?  Identificiramo deležnike, dodobra izvabimo in preučimo njihove zahteve, jih analiziramo in glede na izbran pristop k rešitvi upoštevamo pri načrtovanju obsega projekta ter temu ustrezno pripravimo predlog za imenovanje ali razširitev projektne skupine. V središče vedno postavimo kupca (vašo stranko), ki je eden od elementarnih deležnikov in za katerega pravzaprav pripravljamo rezultate projekta.

Kaj pridobimo?

Skupaj ugotovimo, kateri udeleženci so pod vplivom iniciative za projekt, kakšne so njihove potrebe, zahteve in pričakovanja, ki naj bi jih zadovoljili rezultate IT-projekta. Poznejša vključitev deležnikov, ki smo jih na začetku spregledali, namreč lahko prinese nove zahteve in z njimi potrebne spremembe, dodelave ter seveda povečanje stroškov. Zveni znano?