Opredelitev poslovnih potreb

Osnovna naloga poslovne analitike je povezovanje vseh poslovnih področij in poslovnih funkcij organizacije ter vzpostavljanje stalne proaktivne komunikacije in sinergij med njimi. Pri tem je ključno razumevanje pravih poslovnih potreb strank in razlikovanje med poslovnimi zahtevami in potrebami. Razlika v potrebah in v zahtevah je v večini primerov tako očitna, da ne potrebuje komentarja, razen tega, da je to žal pogosta slika iz življenja organizacij, ki svojo informacijsko prenovo prepuščajo predvsem službi informatike, pri čemer le-ta nima zadostnih informacij, kam organizacija usmerja svoj strateški razvoj.

Poslovna potreba (ang. need) predstavlja enega izmed šestih vsebinskih konceptov po modelu BACCM (The Business Analysis Core Concepr Model), ki predstavlja konceptualni delovni okvir področja poslovne analitike. Poslovne potrebe namreč lahko spodbudijo pozitivne spremembe v organizaciji na način, da motivirajo deležnike, da delujejo v smeri sprememb.

Skupaj z vami z poiščemo in opredelimo tiste poslovne potrebe, ki prinašajo dodano vrednost za organizacijo. Analiza in opredelitev poslovih potreb predstavlja temeljni in osnovni korak v procesu prenove in implementacije poslovno informacijskih sistemov. Namen poslovnih analitikov  je zagotovitvi razumevanje temeljnih potreb ključnih deležnikov in ne morda zgolj njihovih površinskih želja.

IIBA BACCM model