Uporaba IIBA pristopov

Od razpoznavanja potreb do oblikovanja poslovnih rešitev

IIBA poslovna analitika se osredotoča na identifikacijo poslovnih potreb in zahtev kot pomoč podjetjem pri doseganju strateških ciljev skozi spremembe poslovnega modela, organizacijskih zmogljivosti, optimizacije procesov, upravljanja portfelja projektov in vzpostavljanja učinkovitih informacijskih sistemov.

Z uporabo strukturiranih priporočil in metodologij IIBA, organizacijam pomagamo pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom, da zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoriščajo vire in nudijo boljšo podporo strankam. Pri tem uporabljamo nabor priporočenih, v praksi preverjenih poslovno analitičnih pristopov, znanj in tehnik, ki so potrebne za učinkovito identifikacijo poslovnih potreb v obliki poslovnih težav in poslovnih priložnosti ter za uspešno oblikovanje celovitih rešitev zanje.