Digitalna transformacija podjetja pomeni celostno spremembo organizacije oziroma podjetja ob uporabi ali prenovi IKT z namenom večje produktivnosti, rasti in konkurenčnosti podjetja. Digitalizacija skupaj z optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, dviguje produktivnost, oblikuje nove poslove  modele podjetij, spodbuja inovacije ter razvoj.

Digitalna poslovna preobrazba je najprej poslovna in šele nato digitalno tehnološka. Digitalna tehnologija je sicer potreben vključujoči faktor, a ključ do uspešnih digitalnih preobrazb se skriva v razumevanju, kaj pomeni poslovni del preobrazbe. Če poenostavljeno rečeno, je smisel poslovanja pridobiti prihodek od kupcev in pri tem zaslužiti več, kot smo v to pridobivanje prihodka vložili virov. To velja tudi za digitalno ekonomijo. V digitalni dobi je drugačno  predvsem to, da so kupci bolje obveščeni in še bolj zahtevni, da si želijo posebne personalizirane obravnave in ponudbe, da v ponudbah organizacij iščejo drugačne oblike vrednosti, kot je bilo to še do nedavnega. In da imajo na voljo širšo izbiro ponudbe zadovoljevanja za enake potrebe, da niso več zvesti blagovnim znamkam in še hitreje le s klikom (za)menjajo proizvajalce produktov in storitev.

Organizacijam skupaj s partnerji pomagamo pri načrtovanju svoje digitalne preobrazbe od začetnih korakov do preoblikovanja poslovanja:

 1. poznati in pravilno razumeti nove značilnosti digitalne ekonomije, predvsem na način, kako vplivajo na njihovo poslovanje. Pomagamo raziskati, katere značilnosti digitalne ekonomije pomenijo nevarnosti za organizacijo ter katere značilnosti pomenijo nove priložnosti;
 2. izmeriti svojo konkurenčnost v novih pogojih poslovanja in oceniti/ovrednotiti zmožnosti za prilagoditev za uspešno poslovanje v digitalni ekonomiji ter s tem pridobiti usmeritve, katere nove digitalne zmožnosti je potrebno razvijati, da zmanjšajo razkorak med trenutnim in potrebnim stanjem za uspešno digitalno poslovno preobrazbo;
 3. definirati kaj pomeni za njih uspešnost digitalne poslovne preobrazbe in v skladu s tem, definirati in meriti sestavne elemente ter njihovo uspešnost med samo izvedbo digitalne poslovne preobrazbe in po njej (KPI);
 4. vzpostaviti sistem upravljanja digitalne poslovne preobrazbe s pravimi odgovornimi nosilci in postopki priprave, izvedbe in spremljanja preobrazbe;
 5. razvijati značilnosti digitalne kulture in digitalne kompetence;
 6. ciljano uporabiti digitalne tehnologije in digitalne rešitve za inoviranje novih poslovnih modelov in novo ponudbo za kupce, ob tem pa skrbeti za dodatno stroškovno učinkovitost.

Za preobrazbo podjetja v smeri digitalizacije so na voljo tudi različne spodbude, med katerimi izpostavljamo razpis Slovenskega podjetniškega sklada P4D "Spodbude za digitalno transformacijo MSP".

Kako se pripraviti na pot digitalne poslovne transformacije?

Stopite z nami v stik

CREApro podjetjem nudi strokovno pomoč pri pripravi digitalne vsebine v vlogi na razpis. Podjetjem, ki se bodo prijavila na razpis, zagotovimo bistveno povečano možnosti uspešne vloge za razpis P4D za pridobitev do 100.000 EUR subvencije sredstev z naslednjimi storitvami: 

 1. strokovna vsebinska priprava vloge s poudarkom na definiranju pravih digitalnih iniciativ;
 2. pomoč pri izdelavi osrednjega dokumenta vloge za razpis - akcijskega načrta, ki močno presega nivo klasičnega akcijsko/terminskega projektnega dokumenta;
 3. pomoč pri izdelavi besedil ali predlogi izboljšav že obstoječe dokumentacije glede na merila razpisa, s čimer boste pridobili več točk, kar je seveda ključno pri pridobitvi sredstev;
 4. drugo mnenje na  celotno ali del že izdelane vloge za razpis P4D (naročnik je vlogo bodisi pripravil samostojno bodisi s pomočjo drugega zunanjega strokovnega sodelavca, a bi si rad zagotovil dodatno varnost ali povečal možnost pridobitve sredstev oziroma želi pridobiti izboljšave vloge. 

Z vami sodelujemo tudi po dobljenem razpisu tako, da podjetjem pri izvedbi projekta zagotovimo tudi:

 1. Vlogo obveznega zunanjega strokovnjaka za izvedbe digitalne transformacije (določilo razpisa v poglavju II(10.1), saj se CREApro nahaja v DIH katalogu priznanih strokovnjakov.
 2. Ustrezna usposabljanja, ki naj bi bila del projekta, saj se nahaja v DIH katalogu izobraževanj.
 3. Nadzor zunanjih IT / digital izvajalcev in mentorstvo notranjim izvajalcem transformacije za zagotovitev ustreznih rezultatov projekta, ki se bodo po njegovem zaključku verificirali s strani Sklada pred dejanskim izplačilom sredstev.

Strokovna pomoč pri pripravi digitalne vsebine v vlogi na razpis.

Stopite z nami v stik

Digital Innovation Hub Slovenia

 CREApro je priporočen in potrjen izvajalec svetovanj za področje digitalizacije podjetij.