Inoviranje procesov

Poslovni procesi štejejo, saj kažejo na to, kako učinkovito dodajamo vrednost v poslovanje. Razumevanje, kako upravljati s poslovni procesi so ključna znanja poslovnih in procesnih analitikov, procesnih arhitektov in upravljalcev poslovnih procesov.

Procese moramo spremeniti na način, ki bo doprinesel k dodani vrednosti za vse deležnike: stranke, zaposlene in lastnike. Razumeti in poslovati moramo v skladu s tem spoznanjem.

Za doseganje vrhunskih rezultatov procesne prenove pa je potrebno poslovno in procesno uspešnost neprestano meriti. Med merili za uspeh inovacijskih učinkov so najbolj prisotne rezultatske metrike, kot so zadovoljstvo uporabnikov, prihranki in ROI. Z metrikami in KPI merimo optimalno izvajanje in upravljanje poslovnih procesov.