Digitalizacija kupčeve poti z večkanalno integracijo

Delavnica bo narejena na konkretnem primeru kupčeve poti. Raziskovali bomo pomembne odločitve v procesih, ki služijo za oblikovanje vrednosti kupca na eni strani, hkrati pa bomo odkrivali kazalnike (KPI), ki jih potrebuje organizacija, da lahko ustvari 360-stopinjski pogled na stranke.

Cena

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik290€ + DDV (s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije
Izobraževanje o uporabi jezika R

Uporaba jezika R

R je odprtokodno programsko orodje in programski jezik za statistično in vizualno analizo podatkov. V zadnjem desetletju se je R razvil v zmogljiv prosto dostopen program, ki deluje na različnih operacijskih sistemih (Linux, Mac OS X, Windows) in omogoča tudi oblikovno izpopolnjene grafične prikaze. Je brezplačen, prav tako pa so brezplačne tudi razširitve. Ima širok nabor uporabnikov, od univerz in raziskovalnih institucij do gospodarstva v različnih panogah, kot so npr. bančništvo, zavarovalništvo, farmacija ipd.

Udeleženci izobraževanj o uporabi jezika R na praktičnih primerih preizkusijo, kako se lotiti konkretnih vsakodnevnih nalog. Izobraževanja so lahko prilagojena različnim zahtevnostnim stopnjam, odvijajo pa se lahko tudi v prostorih naročnika.

Informacije in prijava

Za več informacij stopite v stik z nami in z veseljem se bomo odzvali. Želim več informacij

Temelji optimizacije procesov

Seminar je namenjen poslovnim analitikom in tehnologom, ki se pri svojem delu srečujejo z optimizacijo procesov. Skozi analizo kritičnih točk bomo pokazali, kako lahko brez posebnih znanj odkrijemo skrite priložnosti v poslovnih procesih ter kako poiščemo rešitve za njihovo izvedbo.

Cena

seminar900€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije

Modeliranje poslovnih procesov

Seminar je namenjen poslovnim analitikom, tehnologom in načrtovalcem rešitev IT, ki se pri svojem delu srečujejo z modeliranjem poslovnih procesov. Praktično bomo prikazali različne tehnike modeliranje v povezavi z različnimi orodji ter hitre pristope za odkrivanje in analizo poslovnih procesov.

Cena

seminar1200€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije

Procesna znanja za stroškovno optimizacijo

Seminar je namenjen poslovnim analitikom, ki morajo pri nenehnem iskanju optimizacije stroškov pregledati in analizirati tudi delovne procese. Prikazali bomo načine, kako lahko v izvajanju delovnih procesov najdemo skrite priložnosti za stroškovno optimizacijo in kako lahko potem pripravimo zahteve (organizacijske in tehnološke) za izvajanje novega optimiziranega procesa.

Cena

seminar1200€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije

Pomen procesov za IT projekte

Seminar je namenjen poslovnim analitikom in tehnologom v oddelkih  IT v podjetjih za lažje razumevanje delovnih procesov v organizacijah, njihovo analizo in optimizacijo ter iskanju sinergij med funkcionalnostmi rešitev IT  ter aktivnostmi v delovnih procesih.

Cena

seminar1160€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije

Dvoboj poslovno analitičnih tehnik – BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo.

Cena

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik290€ + DDV (za vsak posamezen dvoboj) ali 990€ + DDV za sklop vseh 4 delavnic
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije