Digitalizacija procesov

Digitalna transformacija z LEAN metodologijo

Namen sklopa izobraževanj na področju digitalne transformacije podjetij, ki v prvi vrsti vključuje digitalizacijo procesov je pridobivanje digitalnih kompetenc ter spoznavanje metod in tehnik za učinkovit prehod na digitalno poslovanje. Usposabljanja so ciljno usmerjena z naslednjimi poudarki:

  1. spoznati principe LEAN vitke proizvodnje in njihove potenciale v segmentu digitalne transformacije,
  2. načrtovati razvoj novih produktov na osnovi vitkih metod in digitalne izkušnje strank,
  3. identificirati vrednost za stranke in verigo ustvarjanja vrednosti za stranko skozi digitalne procese ter
  4. načrtovati in upravljati sistem izboljševanja digitalnih procesov po metodologiji LEAN in zagotavljanja najboljše možne izkušnje (CX).

Udeleženci in podjetja bodo pridobili naslednja znanja digitalizacije poslovnih procesov: 

  1. Upravljanje vitkih procesov, od razvoja novih storitev in izdelkov v dobi digitalne preobrazbe, do optimizacije storitev in proizvodnje ter ustvarjanja sinergij z ostalimi poslovnimi (skupnimi) storitvami - primeri dobre prakse do sedaj...
  2. Osnove tehnik in orodij vitke organiziranosti, vitke proizvodnje, vitkih procesov, digitalizacije in robotizacije procesov ter elementov AI in ML, ki prihajajo v odločitve procesov.
  3. Metode odkrivanja in iskanja ter odstranjevanja izgub v procesih s ciljem povečevanja kakovosti in vrednosti za stranko, produktivnosti in pretočnosti procesov, zmanjševanja operativnih tveganj - postavitev PDCA kroga.
  4. Vpliv LEAN in DIGITAL na popotovanje stranke skozi procese, način spremljave in merjenja CX, načini izboljševanja lojalnosti in konverzije nakupa, prodaje, poprodaje, obnovitve ipd.

 Podjetja imajo za sklope usposabljanj s področja digitalne transformacije možnost pridobitve vaučerjev (sofinaciranja) slovenskega podjetniškega sklada. Za informacije in pomoč pri pridobivanju vavčerja stopite z nami v stik.

Stopite z nami v stik