Izdelava »Solution Design Canvasa« s pomočjo LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije

Poslovno analitične tehnike za oblikovanje rešitev II

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja digitalnih IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja prave potrebe (problema), optimalnega obsega projekta in rešitve. Tu je pomembno obvladovanje samega poslovnega procesa, uporabnikove izkušnje in definiranjem ključnih zahtev. Poslovna analiza nam omogoča, da z uporabo različnih tehnik hitro, učinkovito in uspešno pridemo do zasnove koncepta rešitve.

Sklop tehnik na delavnici je ravno zato zamišljen kot koncept »Canvasa«, ki enakomerno in strukturirano vodi udeležence od zajema procesa, splošnega koncepta rešitve do ključnih elementov v načrtovanju in uporabi. Z namenom doseganja višje stopnje kreativnosti, produktivnosti in usklajevanja bodo udeleženci določene izzivi reševali z inovativno LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) metodo.

 • Poslovnih analitikom, tehnologom
 • Procesnim analitikom in specialistom
 • Načrtovalcem rešitev, razvojnim inženirjem
 • Vodjem razvojnih oddelkov
 • Produktnim vodjem
 • Projektnim vodjem

Modeliranje zahtev, problema in rešitev, skozi različne perspektive in uporabe tehnik!

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

 • Ker je dobro prvič narediti »prav«. Set prikazanih tehnik zajema dober »toolkit«, kaj mora dober analitik vedeti in poznati v razvojno usmerjenih projektih.
 • Ker bo na delavnici vključena tudi zelo inovativna LEGO® SERIOUS PLAY® metoda, s katero udeleženci pridejo do bolj konkretnih, vizualnih in otipljivih zaključkov.
 • Naučili se boste poslovno analitičnih tehnik za razpoznavanje procesov, določitev potreb in pripravo dobrih uporabniških zahtev. Rezultati delavnice so tako takoj uporabljivi v vašem poslovanju!
 • Rešitve boste načrtovali hitreje in jih končali v večje zadovoljstvo in uporabnost končnih uporabnikov.
 • Ker želite pridobiti preizkušene načine uporabe znanj in tehnik, ki vsakemu posebej pomaga dvigniti raven razmišljanja in sposobnosti reševanja problemov.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Delavnica je logično nadaljevanje delavnice »Poslovna analitične tehnike (I. Del)« in je namenjena prikazu in podpori začetne faze razvoja rešitve ali produkta.

Delavnica je namenjena prikazu in podpori začetne faze razvoja rešitve ali produkta. Udeležence bo od začetka do konca vodila pot po »Solution Design Canvasu«, ki nam bo služil kot poligon za uporabo različnih tehnik s specifičnim namenom analize potreb in načrtovanja rešitev za njih. V duhu medsebojne primerjave in dopolnjevanja bomo prikazali načrtovanje vseh sestavnih delov rešitve, pri čemer so eni usmerjeni v uporabniški pogled, drugi pa v procesno-funkcionalni. Vsaka posamezna vaja je prehodno podkrepljena s teoretično osnovo in kratko refleksijo na BABOK in njegovo posamezno fazo poslovne analize. Pri določenih fazah pa bodo na voljo LEGO kocke za bolj produktivno reševanje izzivov.

Cilj uporabe LEGO® SERIOUS PLAY® pri poti skozi Solution Design Canvas je pomagati podjetjem najti boljše rešitve na trenutne izzive, da ekipe skupaj delajo bolje, da vsi v ekipi doprinesejo na področjih, kjer so dobri in imajo dodano vrednost.

Usmerjeni smo v iskanje kreativnih in konkretnih rešitve za poslovne izzive, saj menimo, da je to bistvo metode LEGO® SERIOUS PLAY® in prav pri tem iskanju ta metoda najbolj pomaga.

Metode dela (potek dela)

Delavnico izvajamo v skladu z osnovnim IIBA(International Institute of Business Analysis) poslovno analitičnim modelom BACCM (The Business Analysis Core Concept Model™) in LEGO® SERIOUS PLAY® metodi.
Delavnica vsebuje sedem (7) sklopov vaj, povezanih s temeljnimi elementi BACCM modela. Pred vsakim sklopom podamo vsebinsko podlago, razložimo tehniko in orodja (pripomočke), ki se bo uporabila v vsaki vaji, in vajo izvedemo. Delo poteka v skupinah. Skupina si lahko izbere svoj primer rešitve iz svojega poslovnega okolja. Rezultati delavnice so tako takoj uporabljivi v vašem poslovanju.

LEGO® SERIOUS PLAY® metodologija omogoča vsem, da sodelujejo, da dobijo jasno predstavo in sliko o tem, kako razmišljajo drugi in da najdejo skupen pogled in rešitve za trenutni izziv.

Povezane kompetence

 • Opazovanje
 • Definicija person
 • Modeliranje entitet in podatkov
 • Modeliranje in načrtovanje procesa
 • Dekompozicija funkcionalnosti
 • Uporabniške zgodbe (User Stories)
 • Ocenjevanje
 • Prototipiranje
 • Določanje obsega rešitev
 • Prevzemni in ocenjevalni kriteriji
 • Definicija KPI in spremljava doseganja