Kako pripraviti dober RFP

Glavni cilj delavnice je, da vidimo, kako premostiti razkorak med poslovnim pogledom potreb na eni strani in med informacijsko-tehničnim pogledom na funkcionalnost na drugi strani in to na način sodelovanja, dopolnjevanja in medsebojnega razumevanja. Delavnica temelji na usmeritvah in izhodiščih, ki so pomembna za dobro pripravo povabila k oddaji ponudbe (RFP). Dober RFP namreč demistificira “črne skrinjice” digitalne/IT rešitve in storitve tako, da jih razčleni na posamezne sklope, ki jih je mogoče obvladati in ovrednotiti.

Cena

Kako pripraviti dober RFP290€ + DDV (s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Ti sklopi so: predstavitev naročnika, poslovne potrebe, vsebinske in tehnične specifikacije, procesna podlaga, komercialne specifikacije, pričakovane lastnosti ponudnikov, merila za izbor, priloge. Nato si bomo pogledali poglavja najpomembnejše priloge – Uporabniške zahteve. Razlago vzorcev obeh dokumentov bodo spremljale povezane razlage posameznih področij kot npr.: vrste zahtev, kako napisati dobre poslovne in dobre funkcionalne zahteve, osnove procesne podlage, vloga KPi – jev.

Delavnica je namenjena?

  • Zadolženim za digitalne/IT investicije
  • Poslovnim nosilcem in procesnim lastnikom
  • Vodjem digitalne preobrazbe in vodjem IT
  • Načrtovalcem rešitev, razvojnim inženirjem
  • Projektnim vodjem in Poslovnih analitikom

Povabilo k oddaji ponudbe je temelj notranje priprave in izbire najboljšega digitalnega/IT ponudnika in rešitve!