Pomen procesov za IT projekte

Seminar je namenjen poslovnim analitikom in tehnologom v oddelkih  IT v podjetjih za lažje razumevanje delovnih procesov v organizacijah, njihovo analizo in optimizacijo ter iskanju sinergij med funkcionalnostmi rešitev IT  ter aktivnostmi v delovnih procesih.

Cena

seminar1160€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE