Procesna znanja za stroškovno optimizacijo

Seminar je namenjen poslovnim analitikom, ki morajo pri nenehnem iskanju optimizacije stroškov pregledati in analizirati tudi delovne procese. Prikazali bomo načine, kako lahko v izvajanju delovnih procesov najdemo skrite priložnosti za stroškovno optimizacijo in kako lahko potem pripravimo zahteve (organizacijske in tehnološke) za izvajanje novega optimiziranega procesa.

Cena

seminar1200€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE