Temelji optimizacije procesov

Seminar je namenjen poslovnim analitikom in tehnologom, ki se pri svojem delu srečujejo z optimizacijo procesov. Skozi analizo kritičnih točk bomo pokazali, kako lahko brez posebnih znanj odkrijemo skrite priložnosti v poslovnih procesih ter kako poiščemo rešitve za njihovo izvedbo.

Cena

seminar900€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE